Wijzigingen zelfstandigenaftrek MKB winstvrijstelling

Ondernemers die meer dan 1225 uur per jaar in hun onderneming werken hebben meestal recht op enkele extra aftrekposten. Dit zijn behoorlijk hoge aftrekposten. Het betreft hier onder meer de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Momenteel bedraagt de zelfstandigenaftrek 7.280 euro (in 2012).

Omdat dit een groot belastingvrij bedrag is, moet u (bij twijfel) ervoor zorgen dat u een urenadministratie heeft waaruit blijkt dat er ten minste 1225 uren zijn gewerkt. Bovendien moet voor de ondernemer die geen starter meer is, ook meer dan de helft van de tijd aan zijn onderneming besteed zijn. Dit geldt dus voor parttime ondernemers/werknemers. Urenadministratie is belangrijker naarmate de omzet en winst lager is.

De startersaftrek is een extra aftrekpost voor ondernemers die nog niet 3 maal de zelfstandigenaftrek hebben gehad. Deze startersaftrek komt dus bovenop de zelfstandigenaftrek. Deze startersaftrek is nu 2.123 euro.

Na aftrek van de zelfstandigen- en startersaftrek, mag u de MKB-winstvrijstelling toepassen. Deze bedraagt momenteel 12%.

Rekenvoorbeeld: Als u in 2012 een winst maakt van 35.000 euro, dan mag u aftrekken:
zelfstandigenaftrek 7280 euro
startersaftrek 2123 euro
MKB-winstvrijstelling 3071 euro
Totaal aftrek 12.474 euro.
Bij een belastingtarief van 33,1% is er dus netto 4.128 euro voordeel genoten! Bij hogere inkomens is het voordeel nog groter

Heeft u vragen, mail ons op info@optibo.nl

Nieuws

Nieuwsberichten

Inloggen administratie

Via onderstaande link

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site