Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website van Optibo. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Optibo. Optibo behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo's) die aangeboden wordt op deze website.
Optibo heeft op zorgvuldige wijze de webpaginas samengesteld en spant er zich voor in de inhoud ervan regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Indien de website, ondanks deze zorg en aandacht, toch onvolledigheden of onjuistheden bevat, kan Optibo hiervoor nimmer verantwoordelijk gesteld worden.
Wanneer van de geboden informatie op deze website gebruik wordt gemaakt, geschiedt dat voor eigen rekening en risico.
Optibo is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
Optibo mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Optibo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Optibo. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.
Optibo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de webpagina van Optibo verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Optibo verwijst.

Heeft u vragen, mail ons op info@optibo.nl

Nieuws

Nieuwsberichten

Inloggen administratie

Via onderstaande link

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site