Paramedici en BTW

Op 1 januari 2013 heeft de wetgever de vrijstelling voor medische - en paramedische beroepsbeoefenaren ingeperkt. Deze wetswijziging heeft tot felle discussies geleid; veel zorgverleners hebben zich verenigd en rechtsmiddelen ingezet.

Het Hof en de Hoge Raad heeft enkele uitspraken gedaan in het nadeel van de belastingplichtigen.

Uiteindelijk is er een nieuw besluit gepubliceerd op 29 maart 2016 (BLKB2016/433M).

Het besluit kent terugwerkende kracht voor wat betreft de toepassing van fiscale neutraliteit, namelijk tot de datum van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 (zie onderdeel 9).

Voor BIG-erkende beroepsbeoefenaren De wettekst blijft onveranderd zodat nog steeds is vereist dat de zorghandelingen tot het deskundigheidsgebied van het betreffende beroep behoren en onderdeel van de BIG-opleiding vormen.

Indien een BIG-erkende beroepsbeoefenaar zorghandelingen verricht die niet behoren tot het deskundigheidsgebied van dat beroep zijn die diensten alleen vrijgesteld wanneer die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als de zorghandelingen van een andere BIG-erkende beroepsbeoefenaar.

Voor niet BIG-erkende beroepsbeoefenaren Voor zorgverleners die een niet BIG-erkend beroep uitoefenen is de vrijstelling “wettelijk” niet van toepassing.

Voor bepaalde beroepen zijn de zorghandelingen die behoren tot het deskundigheidsgebied van die beroepen vrijgesteld. Het betreft de Kinder- en Jeugdpsycholoog (specialist) NIP, de psychologen Arbeid en Gezondheid NIP en de Orthopedagogen Generalist (NVO). Deze beroepsbeoefenaren hebben een gelijkwaardig kwaliteitsniveau zijn als die van een BIG-erkende beroepsbeoefenaar.

Een gelijkwaardig kwaliteitsniveau De zorgverlener dient in ieder geval te beschikken over medische basiskennis (MBK) of psychosociale basiskennis (PSBK). Daarnaast stelt het besluit voorwaarden aan de opleiding die de zorgverlener heeft afgerond:
1. HBO-bachelor opleiding (240 ECTS), OF
2. Een combinatie van gezondheidskundige (beroeps)opleidingen, OF
3. Een combinatie van een gezondheidskundige beroepsopleiding met relevante kennis en ervaring.

De onder de punten 2 en 3 genoemde combinaties moeten leiden tot eenzelfde kwaliteitsniveau als de opleiding onder 1.

In eerdere rechtspraak heeft de Nederlandse rechter betekenis toegekend aan
1. het lidmaatschap van een beroepsvereniging met klacht- en tuchtrecht,
2. de gehele of gedeeltelijke vergoeding van de zorghandelingen door de zorgverzekeraars,
3. het doorverwijzen van patiënten door BIG-erkende beroepsbeoefenaren en/of zorginstellingen.
 

Heeft u vragen, mail ons op info@optibo.nl

Inloggen administratie

Via onderstaande link

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site
Optibo

Promoot jouw pagina ook