Man-vrouw ondermaatschap chirurg

Op 4 november 2005 heeft het Hof Leeuwarden een uitspraak gedaan die van belang kan zijn voor ondermaatschappen in de medische sector. De situatie was als volgt.

Per 1 januari 1999 is belanghebbende, chirurg X, een ondermaatschap aangegaan met zijn echtgenote. Deze ondermaatschap heeft als doel het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening uitoefenen van een chirurgische praktijk. De netto-winst wordt verdeeld in 80% voor X en 20% voor zijn echtgenote. De inspecteur accepteert de aftrek van het 'winstaandeel echtgenote' niet.

Hof Leeuwarden beslist dat de ondermaatschap voor de winstberekening buiten beschouwing moet blijven. De aftrek van het aan de echtgenote toegerekende deel van de winst wordt afgewezen. Van feitelijke werkzaamheden van enige omvang verricht door de echtgenote is niet gebleken. Geconcludeerd moet worden dat haar werkzaamheden het kader van de onder echtgenoten gebruikelijke wederzijdse hulp en bijstand niet te buiten gaan. Het beroep van X is ongegrond.

Heeft u vragen, mail ons op info@optibo.nl

Nieuws

Nieuwsberichten

Inloggen administratie

Via onderstaande link

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site