Kredietcrisis: het ontstaan en uw onderneming

Jarenlang hebben banken en verzekeringsinstellingen ervan geprofiteerd om van het geld van u en mij te profiteren. Hoe deden ze dat? De banken bieden bank- en spaarrekeningen aan. Veruit het grootste deel van al het geld staat ergens op een rekening. Nu is zo’n rekening eigenlijk gewoon een opgebouwde vordering van u op de bank. Daarom staat op het afschrift meestal ook creditsaldo als u een tegoed heeft. De bank heeft dan namelijk een schuld (dus credit). Met het van u geleende geld werden anderen geholpen. Onder andere door het verstrekken van hypotheken en doorlopende kredieten. Vooral die hypotheken hangen nu als een loden last om de nek van de banken. Dit zijn namelijk de vorderingen van de banken. Deze vorderingen kan de bank echter niet zomaar opvragen. Soms duurt het zelfs 30 jaar tot de aflossing. De balans van een bank ziet er dan ook simpel gezegd ongeveer zo uit:

debet/bezittingen credit/schulden en eigen vermogen
beleggingen 1000 eigen vermogen 800
vorderingen op lange termijn (hypotheken)9000 schulden op korte termijn (spaarrekeningen)9200
totaal 10.000 totaal 10.000


Ik hoop dat uw balans er beter uitziet. De liquiditeit van deze balans is namelijk zeer slecht. De liquiditeit is de mogelijkheid om op korte termijn de schulden te kunnen voldoen. De solvabiliteit is voldoende, maar in de huidige tijd hebben we daar weinig aan. De solvabiliteit kan immers onder toepassing van de huidige boekhoudregels (zie hierna) ook zeer snel veranderen.

Nu kunt u zich afvragen hoe het in godsnaam mogelijk is hoe de bank, die uw balans altijd zo kritisch bekeken heeft en beoordeeld op liquiditeit en solvabiliteit, zelf zo’n enorme rommel ervan heeft gemaakt. De banken hebben echter altijd veel geld gehad en geld is macht. Tevens was er altijd grote concurrentie. De concurrentie heeft ervoor gezorgd dat men soms geld heeft uitgeleend aan mensen die een huis wilden kopen, maar dat moeilijk kunnen terugbetalen. Men koos liever voor de vorderingen op lange termijn (hypotheken) dan voor kortlopende vorderingen bij ondernemers (handelskrediet).

Op de balans ziet u ook beleggingen staan. De huidige boekhoudregels (IFRS*) schrijven voor dat de bezittingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Dus als men iets heeft gekocht voor 100 en de waarde op de markt stijgt naar 125, dan boekte de bank 25 winst. Deze winst komt bij het eigen vermogen. Deze 25 was echter niet echt verdiend. Het is alleen de virtuele winst van de waardestijging. De laatste tijd is het omgekeerde het geval. Er worden geen waardestijgingen gemaakt, maar waardedalingen. Dit komt onder andere door lagere beurskoersen. Volgens de boekhoudregels, moet dan ook een verlies worden genomen, wat het eigen vermogen doet dalen. Een dalend eigen vermogen is uiteraard slecht voor de liquiditeit en solvabiliteit van de bank. Zo zitten we in een vicieuze cirkel.

(Nog het vermelden waard is dat de bestuurders van deze banken er met enorm riante salarissen vandoor gaan. Zo meldde de Belgische krant "het Belang van Limburg" dat de voormalige Fortis bestuurder Dhr. Lippens een vermogen heeft opgebouwd van 600.000.000 euro!!! Raad eens van wie dat kapitaal afkomstig is?)

Hoe veilig zijn uw spaargelden en banktegoeden

Nederlandse banken vallen in principe onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Op de website van DNB staat een register van banken. Geld dat op bank- en spaarrekeningen en termijndeposito’s staat vallen in principe onder de garantieregeling. Aandelen en obligaties vallen hier niet onder. De garantie geldt voor particulieren en kleine ondernemingen. Kijk op de site van DNB voor de voorwaarden en berperkingen.

* IFRS = International Financial Reporting Standards

Heeft u vragen, mail ons op info@optibo.nl

Nieuws

Nieuwsberichten

Inloggen administratie

Via onderstaande link

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site