Herregistratie BIG-registerIn 2016 ontvangen veel zorgverleners die opgenomen zijn in het BIG-register, het verzoek om zich te herregistreren.

Herregistratie is belangrijk om uw beroep nog te kunnen uitvoeren. Het BIG-register dient actueel te zijn en patiënten die het BIG-register raadplegen vertrouwen op de deskundigheid van de zorgverleners in het register.

Wij zijn als accountant, u graag behulpzaam bij uw herregistratie.

Als zelfstandig zorgprofessional moet u kunnen aantonen hoeveel uur u daadwerkelijk cliënten/patiënten heeft behandeld, of werkzaamheden heeft verricht binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. Voor de zelfstandige zijn er de volgende mogelijk bewijsstukken genoemd:

1. Verklaring van een accountant of administratiekantoor
Wij kunnen de verklaring opstellen waaruit blijkt hoeveel uur u in de opgegeven periode heeft gewerkt. De verklaring kunt u als bewijs overleggen. In de verklaring komt staan in welke functie u als zorgverlener directe handelingen verricht op het gebied van de individuele gezondheidszorg en op welk niveau met daarbij een indicatie van de werkuren.
Er wordt tevens gevraagd bij welke beroepsorganisatie de accountant is aangesloten. Wij zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

2. Een aantal facturen naar uw cliënten mits hierin uw werkzaamheden worden beschreven.

3. Uitdraai uit een medisch-administratief softwaresysteem (bijvoorbeeld Intramed, Novadent, ConsultManager)

4. Overzicht van bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen

5. Waarnemingscontract of verklaring van de opdrachtgever, zorgovereenkomsten, buitenlandse bewijsstukken

Tegen het besluit tot herregistratie in het BIG-register kan bezwaar worden aangetekend. Dit moet overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het maken van bezwaar.
 

Heeft u vragen, mail ons op info@optibo.nl

Inloggen administratie

Via onderstaande link

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site
Optibo

Promoot jouw pagina ook