Bijstand en subsidie voor startende ondernemers

Echte subsidie voor starters bestaan niet. Wel kunt u gebruik maken van bijstand voor zelfstandigen en bepaalde belastingvoordelen.

BBZ - Bijstand

U kunt bij de gemeente navragen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Meestal onderzoeken zij of uw onderneming levensvatbaar is.
Als blijkt dat het nieuwe bedrijf levensvatbaar is, zijn er drie mogelijkheden voor starters: bijstand in de vorm van een periodieke uitkering, een lening of een vergoeding van de begeleidingskosten.

Periodieke uitkering
Als uw inkomen beneden het bijstandsniveau ligt kunt u gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning. Na die periode kunt u verlenging krijgen als u vanwege medische of sociale redenen niet volledig uw bedrijf kunt uitoefenen. Deze aanvullende uitkering ontvangt u in eerste instantie als een renteloze lening. Als uw inkomen over het voorafgaande jaar bekend is, bepaalt de gemeente aan de hand daarvan of u een deel van de lening moet terugbetalen.

Lening
Aan een startende ondernemer kan de sociale dienst een bedrijfskapitaal verstrekken van € 31.502 als rentedragende lening. Het genoemde bedrag geldt per 1 januari 2007.

Vergoeding begeleidingskosten
Als uw bedrijf eenmaal van de grond is, is deskundige begeleiding vaak gewenst. In het eerste jaar na de start kan de gemeente een bedrag voor deze begeleidingskosten beschikbaar stellen. Het bedrag verschilt per gemeente.

Belastingvoordelen voor starters

Als startende ondernemer kunt u recht hebben op de volgende regelingen:

1. startersaftrek
2. vervroegde afschrijvingen
3. fiscaal voordelig aantrekken van kapitaal middels de zogenaamde "Tante Agaath-lening"

Vraag bij ons na of u in aanmerking komt voor deze regelingen.

Heeft u vragen, mail ons op info@optibo.nl

Nieuws

Nieuwsberichten

Inloggen administratie

Via onderstaande link

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site